Σταυροφόροι επιφάνειες - 800 x 800 mm (2,6 πόδια x 2,6 ft) Πλακάκια πορσελάνης μενού