SlA de l'infini - 800 x 1600 mm (2,6 pi x 5,2 pi) - Matt Sles de carvure de carvure Menufecturer