Superfícies de Cruso - 600 x 600 mm (2 pés x 2 pés) - Menu de porcelana de alto brilho MenuFecturer