Σταυροφόροι επιφάνειες - 600 x 1200 mm (2 ft x 4 ft) - Satin Matt Porcelain Tiles Menufecturer