Πλάκα Infinity - 1200 x 1200 mm (4 πόδια x 4 πόδια) - Super High Gloss Porcelain Plab Menufecturer