Πλάκα Infinity - 1200 x 2400 mm (4 πόδια x 8 πόδια)