Πλάκα Infinity - 800 x 1600 mm (2,6 πόδια x 5,2 ft) - Bookmatch Porcelain Plab Menufecturer