Superfícies de Cruso - 600 x 1200 mm (2 pés x 4 pés) - Ladrilhos de porcelana de escultura mate