Superfícies de Cruso - 600 x 1200 mm (2 peus x 4 4 peus) - Mathefector de talla de porcellana Matt