Superfícies cruso - 600 x 600 mm (2 peus x 2 peus) rajoles de porcellana

600 x 600 mm (2 FT X 2 FT)