Superfícies cruso - 600 x 600 mm (2 peus x 2 peus) - rajoles de porcellana polida