Superfícies cruso - 600 x 1200 mm (2 peus x 4 peus) rajoles de porcellana

600 X 1200 MM (2 FT X 4 FT)