Superfícies cruso - 600 x 1200 mm (2 peus x 4 peus) - decoració de rajoles de porcellana