Cruso Yüzeyleri - 600 x 600 mm (2 ft x 2 ft) - cilalı porselen karolar menufecter