SLAB infinita - 1200 x 2400 mm (4 pés x 8 pés) - Menu de laje de porcelana de seda