Laje infinita - 800 x 1600 mm (2,6 pés x 5,2 pés) - Menu de laje de porcelana de seda