Ailopin shab - 800 x 1600 mm (2.6 ft x 5.2 ft) - siliki TorkAin Tlanain Shab asaja