Πλάκα Infinity - 1200 x 1200 mm (4 πόδια x 4 πόδια)