Πλάκα Infinity - 800 x 1600 mm (2,6 ft x 5.2 ft) -