Tuntuan Slab - 800 X 1600 mm (2,6 FT X.2 FT) Slab

800 X 1600 MM (2.6 FT X 5.2 FT)

INFINITY SLAB - 800 X 1600 MM (2.6 FT X 5.2 FT)

Datang Multip Lain sareng Rarancang Itim Itali.
Tetep di dieu pikeun langkung informasi.