Tấm vô cực - 800 x 1600 mm (2,6 ft x 5,2 ft)

INFINITY SLAB - 800 X 1600 MM (2.6 FT X 5.2 FT)

Sắp ra mắt Bộ sưu tập Thiết kế Ý mới và độc quyền.
Hãy theo dõi để biết thêm thông tin.