Bề mặt cứng - 1200 x 1800 mm (4 ft x 6 ft) (15mm)

HARDROCK SURFACES - 1200 X 1800 MM (4 FT X 6 FT) (15MM)

Sắp ra mắt Bộ sưu tập Thiết kế Ý mới và độc quyền.
Hãy theo dõi để biết thêm thông tin.