Tấm vô cực - 1000 x 1000 mm (3,3 ft x 3,3 ft)

INFINITY SLAB - 1000 x 1000 mm (3.3 FT X 3.3 FT)

Sắp ra mắt Bộ sưu tập Thiết kế Ý mới và độc quyền.
Hãy theo dõi để biết thêm thông tin.