Quy trình cài đặt gạch sứ SLAB

Các bước để cài đặt gạch sứ

Lý lịch

Tổ chức Screed và thuyết phục không có vết nứt hoặc sự đền bù nào có thể quan sát được.

Xử lý và cắt gạch

Đối với núm đúng định dạng lớn, việc sử dụng các thiết bị cụ thể:

  • Sử dụng xe vận chuyển được đề xuất, cho các ô kích thước lớn hơn hoặc 120*120 để xử lý thích hợp
  • Trong trường hợp kích thước 60 * 120, xe đẩy có thể tránh được. Ngay cả như vậy; Đề nghị quản lý các tài nguyên trong hai.
  • Hộp để giữ nguyên liệu trong khi vận chuyển, để giảm nguy cơ va chạm vô tình.

  • Để cắt các tấm lớn, nên sử dụng một trong các loại máy cắt khô khác nhau trên thị trường. Sử dụng các công cụ khác, bạn có thể bị cắt không đều hoặc phá vỡ các vật liệu. Nếu lưỡi cắt bị hỏng hoặc quá mòn, nguy cơ nhận ra các vết cắt không được tối ưu hóa sẽ tăng lên.

Áp dụng keo

Keo phải được áp dụng cả ở mặt sau của tấm và trên màn hình. Ngoài ra đối với hoạt động này, nên sử dụng các công cụ cụ thể. Nếu không, có nguy cơ thực hiện soạn thảo không đồng nhất, khiến việc tạo ra các bọt khí có thể ảnh hưởng đến việc cài đặt.

Khớp

  • Một không gian khớp 2 mm được đề xuất cho tất cả các kích cỡ.
  • Đối với các tấm, khớp 2 mm được khuyến khích mạnh mẽ, cũng như định vị phù hợp của miếng đệm trên các mặt sàn.
  • Nhờ có 0,8 cỡ nòng (có nghĩa là kích thước mininal 1200 x 2400 mm là 1998 x 2398 mm kích thước thực tế) có thể được sử dụng trong một mẫu sàn đơn, đạt được sự hoàn hảo.

Sử dụng các trình cấp bằng trong quá trình cài đặt

Keo phải được áp dụng cả ở mặt sau của tấm và trên màn hình. Ngoài ra, cho hoạt động này, nên sử dụng các công cụ cụ thể. Nếu không, có nguy cơ thực hiện soạn thảo không đồng nhất, khiến việc tạo ra các bọt khí có thể ảnh hưởng đến việc cài đặt.

Kết thúc vữa

  • Một không gian khớp 2 mm được đề xuất cho tất cả các kích cỡ.
  • Đối với các tấm, khớp 2 mm được khuyến khích mạnh mẽ, cũng như định vị phù hợp của miếng đệm trên các mặt sàn.
  • Nhờ có 0,8 cỡ nòng (có nghĩa là kích thước mininal 1200 x 2400 mm là 1998 x 2398 mm kích thước thực tế) có thể được sử dụng trong một mẫu sàn đơn, đạt được sự hoàn hảo.

Làm sạch lần đầu sau khi cài đặt

Thiết bị cụ thể được sử dụng để áp dụng cả ở mặt sau của khối và màn hình. Do thực hiện bản nháp không chuẩn, gây ra các bong bóng không khí cần hỗ trợ trong quá trình cài đặt.