Máy tính hoặc ước tính gạch tốt nhất

Nhận ước tính gạch hoàn hảo

Tính toán hộp gạch

Bàn chân
Bàn chân

Ước tính gạch

Sq. M Sq. Ft

Điều này có thể khác nhau trên cơ sở nhu cầu thực tế của bạn.
Đây chỉ là tính toán xấp xỉ.

X ft

Y ft

Lời khuyên

  • Chiều dài và chiều rộng kích thước.
  • 1 feet = 0,3048 mét
  • 1 mét = 3.28084 feet