Máy tính hoặc ước tính gạch tốt nhất

Nhận ước tính gạch hoàn hảo

Tính toán hộp ngói

Đôi chân
Đôi chân

Ước tính gạch

Sq. M. Sq. Ft

Điều này có thể thay đổi trên cơ sở nhu cầu thực tế của bạn.
Đây chỉ là tính toán xấp xỉ.

X ft.

Y ft

Lời khuyên

  • Kích thước chiều dài và chiều rộng là trong feet.
  • 1 feet = 0,3048 mét
  • 1 mét = 3,28084 feet