Bề mặt cứng - 800 x 2400 mm (2,6 ft x 8 ft) (15mm)

HARDROCK SURFACES - 800 X 2400 MM (2.6 FT X 8 FT) (15MM)

Sắp ra mắt Bộ sưu tập Thiết kế Ý mới và độc quyền.
Hãy theo dõi để biết thêm thông tin.