سطوح هاردروک - 800 x 2400 میلی متر (2.6 فوت x 8 فوت) (15 میلی متر)

800 X 2400 MM (2.6 FT X 8 FT) (15MM)

HARDROCK SURFACES - 800 X 2400 MM (2.6 FT X 8 FT) (15MM)

به زودی مجموعه طراحی های جدید و منحصر به فرد ایتالیایی.
برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.