سطوح هاردروک - 1200 x 1800 میلی متر (4 فوت x 6 فوت) (15 میلی متر)

1200 X 1800 MM (4 FT X 6 FT) (15MM)

HARDROCK SURFACES - 1200 X 1800 MM (4 FT X 6 FT) (15MM)

به زودی مجموعه طراحی های جدید و منحصر به فرد ایتالیایی.
برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.