کاشی های صادراتی در سراسر جهان

بهترین کاشی های پرسلن صادر کننده در هند

CRUSO Surfaces Ceramica مرکز اعزام حدود 125 مایل از بندر Mundra واقع شده است، بزرگترین بندر در هند. در اطراف مرتبط، بندر به طور موثر در خیابان در دسترس است، و نزدیک شدن توپوگرافی آن و قابلیت دسترسی ساده تضمین حداقل تاخیر برای حمل و نقل. بندر Mundra توسط همه خطوط تحویل قابل توجه مکرر می شود. این سازگاری را در انتخاب خطوط فراهم می کند که می تواند برای ارسال حمل و نقل در سراسر جهان بدون هیچ گونه مانع به همان ترتیب برنامه ها استفاده شود.

حضور جهانی

شغل ما ماموریت است رضایت مشتری.

7

قاره ها

193

کشورها

4896

پورت ها

20

خط حمل و نقل عمده

فنی مشخصات

کاشی جزئیات بسته بندی صادرات

لیست کشورهایی که ما کاشی ها را صادر می کنیم

Bahrain
Brazil
Costa
Germany
Ireland
Israel
Italy
Mexico
Poland
Rica
Italy
Spain
Taiwan
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Vietnam