اسلب بی نهایت - 1000 x 1000 میلی متر (3.3 فوت x 3.3 فوت) منور منوی پرسلن

1000 x 1000 mm (3.3 FT X 3.3 FT)

INFINITY SLAB - 1000 x 1000 mm (3.3 FT X 3.3 FT)

به زودی مجموعه طراحی های جدید و منحصر به فرد ایتالیایی.
برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.