دال بی نهایت شارژ شده - 600 x 600 میلی متر (2 فوت x 2 فوت)

DOUBLE CHARGED INFINITY SLAB - 600 x 600 mm (2 FT X 2 FT)

به زودی مجموعه طراحی های جدید و منحصر به فرد ایتالیایی.
برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.