Slab Infinity - 1200 x 1800 mm (4 ft x 6 ft)

INFINITY SLAB - 1200 x 1800 mm (4 FT X 6 FT)

Sắp ra mắt Bộ sưu tập Thiết kế Ý mới và độc quyền.
Hãy theo dõi để biết thêm thông tin.