Infinity Slab - 800 x 1600 mm (2.6 ft x 5.2 ft) - Độ bóng cao - Màu sắc đặc biệt Slab Slab Menufesskes

INFINITY SLAB - 800 X 1600 MM (2.6 FT X 5.2 FT) - High gloss - Special Colors

Sắp có bộ sưu tập thiết kế Ý mới và độc quyền.
Hãy theo dõi để biết thêm thông tin.