Ailolity Shab - 1200 x 1200 mm (4 ft x 4 ft) - idẹ nla - awọn awọ pataki Tannain