Infinity Slab - 1200 x 1200 mm (4 ft x 4 ft) - độ bóng cao - màu đặc biệt