600 x 1200 mm (2 ft x 4 ft) - Bộ sưu tập gạch sứ - Pulpis gris-1 -Đánh bóng - Bề mặt Cruso. | CRUSO Granito

CRUSO SURFACES - 600 X 1200 MM (2 FT X 4 FT) - Polished - Pulpis GRIS-1

 Polished Porcelain Slab Tiles
Ứng dụng phù hợp nhất


Nhà bếp

Phòng tắm

Phòng ngủ

Phòng khách

Những sảm phẩm tương tự