800 x 800 mm (2,6 ft x 2,6 ft) - Bộ sưu tập gạch sứ - Gỗ bass Mỹ -Matt mộc mạc - Bề mặt Cruso | CRUSO Granito
AMERICAN BASS WOOD

Phòng bếp

Phòng tắm

Phòng ngủ

Phòng khách

CRUSO SURFACES - 800 x 800 mm (2.6 FT x 2.6 FT) - Rustic Matt - AMERICAN BASS WOOD