800 x 1600 mm (2,6 ft x 5,2 ft) - Bộ sưu tập tấm sứ - CARRARA-1 -Đánh bóng - Slab Infinity. | CRUSO Granito

INFINITY SLAB - 800 X 1600 MM (2.6 FT X 5.2 FT) - Polished - CARRARA-1

Polished Porcelain Floor And Wall TIles
Ứng dụng phù hợp nhất


Nhà bếp

Phòng tắm

Phòng ngủ

Phòng khách