Bề mặt Cruso - Sư phạm gạch sứ 600 x 1200 mm (2 ft x 4 ft)

600 X 1200 MM (2 FT X 4 FT)