Bề mặt Cruso - 600 x 1200 mm (2 ft x 4 ft) - Gạch sứ đánh bóng

CRUSO SURFACES - 600 X 1200 MM (2 FT X 4 FT) - Polished

Sắp ra mắt Bộ sưu tập Thiết kế Ý mới và độc quyền.
Hãy theo dõi để biết thêm thông tin.