Tấm vô cực - 1200 x 2400 mm (4 ft x 8 ft)

1200 X 2400 MM (4 FT X 8 FT)